facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj285
Wczoraj555
Tydzień3967
Miesiąc9846
IP3.227.240.72
Zalogowani 0
Goście 6
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Komunikaty / ogłoszenia Komunikaty/og?oszenia

OGLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY PO?ARNICZEJ
ROGO?NO 2018

W dniu 17 marca 2018 r. w sali widowiskowej Rogozi?skiego Centrum Kultury w Rogo?nie, odby?y si? Miejsko-Gminne eliminacje Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej ,,M?odzie? Zapobiega Po?arom''. Organizatorami turnieju byli:Oddzia? Miejsko-Gminny ZOSP RP w Rogo?nie, Burmistrz Rogo?na, Rogozi?skie Centrum Kultury. Do turnieju zg?osi?o si? 66 uczestnikw z Szk? Gminy Rogo?no i jednostek OSP. Eliminacje sk?ada?y si? z testu pisemnego(35 pyta?), ktry wy?oni? po 5 finalistw w ka?dej z trzech kategorii wiekowych. Po finale ustnym wy?onino zwyci?zcw turnieju.

Kategoria Szko?y Podstawowe
1. Julia Piechocka - OSP Rogo?no
2. Dawid Pacholczak - SP 2 Rogo?no
3. Euzebiusz Rabsch - SP 2 Rogo?no
4. Tomasz Walkowski - SP 2 Rogo?no
5. Marta Grabarczyk - SP 2 Rogo?no
6. Daria Olech - ZS Parkowo
7. Jakub Wajmann - SP Pru?ce
Norbert Pogorzelski - SP Pru?ce
Monika Jezierska - ZS Parkowo
10. Pawe? Mroczy?ski - ZS Parkowo
Igor Baczy?ski - OSP Rogo?no

Kategoria Gimnazjum i VII klasa SP
1.Joanna Budzi?ska - SP 3 Rogo?no
2. Karolina Krlczyk - OSP Pru?ce
3.Kajetan Sierakowski - ZS Go?ciejewo
4. Patrycja Gomulec - SP 3 Rogo?no
5. Joanna Kukla - ZS Parkowo
6. ?ukasz Skiba - ZS Go?ciejewo
Micha? Krlczyk - SP Pru?ce
8. Maciej Kara? - SP Pru?ce
Monika Pi?tkowska - ZS Go?ciejewo
10.Wiktoria M?kosa - ZS Parkowo
Zuzanna Pacholska - ZS Parkowo

Kategoria Szko?y Ponadgimnazjalne
1. Adrian Meller - OSP Pru?ce
2. Kinga Przybylska - OSP Budziszewko
3. Klaudia Rozmiarek - L.O.Rogo?no
4. Patryk Szcze?niak - OSP Go?ciejewo
5. Kacper Betka - OSP Rogo?no
6. Kajetan Sierzchu?a - OSP Rogo?no
Adrian Ja?kowiak - OSP Pru?ce
8. Kamil Kubisz - OSP Budziszewko
9. Jakub Grobelny - OSP Budziszewko

Powy?szy konkurs swoj? obecno?ci? zaszczycili: Burmistrz Rogo?na Roman Szuberski i przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Obornikach asp. szt. Janusz Biedka.
Nagrodami za trzy pierwsze miejsca w ka?dej kategorii wiekowej by?y, bony towarowe do wykorzystania w Media Expert ufundowane przez Burmistrza Rogo?na p.Romana Szuberskiego oraz drobne upominki, kubki ufundowane przez Oddzia? Miejsko-Gminny ZOSP RP w Rogo?nie, Gmin? Rogo?no oraz sponsorw p. Paw?a Wojtusika i Dariusza Pilarskiego, Obs?ug? techniczn? i posi?ki przygotowa?o Rogozi?skie Centrum Kultury, a opraw? fotograficzn? i sekretariat obs?u?y? dh Krzysztof Pietruszczak. Jury konkursu zosta?o powo?ane przez Prezesa Oddzia?u Romana Ja?kowiaka spo?rd cz?onkw OSP z terenu gminy Rogo?no. Wszystkim wymienionym oraz opiekunom dzieci, sk?adam w imieniu Zarz?du Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Rogo?nie serdeczne podzi?kowania!!!
Fina? Powiatowy odb?dzie si? 24 marca 2018r. o godz. 11 w Nowo?osko?cu.

Opracowa?:
Komendant Miejsko-Gminny
ZOSP RP w Rogo?nie
dh Sebastian Rabsch