facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj282
Wczoraj555
Tydzień3964
Miesiąc9843
IP3.227.240.72
Zalogowani 0
Goście 4
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Komunikaty / ogłoszenia Komunikaty/og?oszenia Prezent od sponsora!!!

Prezent od sponsora!!!


Jednostka OSP Rogo?no wzbogaci?a si? o kolejny sprz?t, ktry znacznie wzmocni? wyposa?enie podzia?u bojowego. Powy?szym sprz?tem jest pilarka spalinowa STIHL MS 251, ktr? przekaza? w?a?ciciel STIHL Rogo?no Green Center Tomasz Gajewski. Darczy?ca jest wieloletnim przyjacielem Naszej jednostki, utrzymujemy od lat obustronn? owocn? wsp?prac?, szczeglnie w serwisowaniu sprz?tu STIHL i zakupach na niwie zawodowej jak i rwnie? prywatnej. Gor?co polecamy korzystanie z us?ug Naszego sponsora, gdzie produkty i us?ugi s? na najwy?szym poziomie!!!
Serdecznie dzi?kuje w imieniu stra?akw OSP Rogo?no za powy?szy prezent, ktry napewno zostanie wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem i poprawi skuteczno?? interwencji oraz zwi?kszy bezpiecze?stwo mieszka?cw miasta i gminy Rogo?no.

Sporz?dzi?:
Naczelnik OSP Rogo?no
dh Sebastian Rabsch

Zdj?cia: Gospodarz OSP - dh ?ukasz Gracz