facebook
Start Akcje i Interwencje luty 2018 21-02-2017 pomoc policji

21-02-2017 pomoc policji

Zdarzenie 25/2018

19:36 wyjazd GBA 2,5/16 Rt na ulic? Ko?cieln? - pomoc policji w otwarciu mieszkania oraz udzielenie KPP osobie chorej.

Do SK KP PSP w Obornikach wp?yn??o zg?oszenie o pomocy w otwarciu mieszkania.

Zastana sytuacja: Po doje?dzie na miejsce i rozpoznaniu KDR stwierdzi?, ?e pod wskazanym adresem znajduje si? patrol Policji.

Podj?te dzia?ania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, otarcie mieszkania, udzielenie KPP m??czy?nie znajduj?cemu si? w mieszkaniu. Po przebadaniu przez ZRM poszkodowany zosta? zabrany do szpitala.