facebook
Start Akcje i Interwencje luty 2018 17-02-2018 - wypadek drogowy.

17-02-2018 - wypadek drogowy.

Zdarzenie 23/2018

17:15 wyjazd GBA 2,5/16 Rt na ulic? Wielka Pozna?ska/Kotlarska - wypadek drogowy.

Do SK KP PSP w Obornikach wp?yn??o zg?oszenie o wypadku drogowym z udzia?em samochodu osobowego i motocykla. Kierowca motocykla przytomny.

Zastana sytuacja: Po doje?dzie na miejsce i rozpoznaniu KDR stwierdzi?, ?e na miejsce zdarzenia jako pierwszy przyby? Zesp? Ratownictwa Medycznego, a poszkodowany motocyklista znajdowa? si? pod jego opiek?. U poszkodowanego wyst?powa?o podejrzenie z?amania r?ki i nogi. Z motocykla bior?cego udzia? w zdarzeniu wyciek?y p?yny eksploatacyjne.

Podj?te dzia?ania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz roz??czenie akumulatorw w obu pojazdach. Po uzyskaniu informacji, ?e kieruj?ca samochodem osobowym jest w ci??y udzielenie wsparcia psychicznego i przekazanie jej pod opiek? ZRM. Z miejsca zdarzenia poszkodowanego motocyklist? oraz kieruj?c? samochodem osobowym ZRM przetransportowa? do szpitala.