facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj60
Wczoraj298
Tydzie?1018
Miesi?c13083
IP34.201.18.139
Zalogowani 0
Go?cie 1
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Akcje i Interwencje Lipiec 2017 25 - 29 lipca 2017 podtopienia mieszka?, piwnic, ulic i posesji

25 - 29 lipca 2017 podtopienia mieszka?, piwnic, ulic i posesji

Zdarzenie 114/2017 do 171/2017

W dniach 25 - 29 lipca 2017r. wskutek intensywnych opadw deszczu, ktre nawiedzi?y gmin? Rogo?no, stra?acy OSP Rogo?no byli 56 razy dysponowani przez Stanowisko Kierowania KP PSP w Obornikach do usuwania r?nego rodzaju zala? i podtopie? mieszka?, piwnic, ulic i posesji. W dzia?aniach bra?y udzia? 4 wozy bojowe OSP Rogo?no( GLB 0,2/4 Rt Rw, GCBA 6/40, GBA 2/20/2,5 i GBA 2,5/16 Rt) oraz ??cznie 22 stra?akw. Najtrudniejsza akcja mia?a miejsce w Rogo?nie na ul. Krtkiej gdzie dosz?o do zalania dwch mieszka? i trzeba by?o podj?? natychmiastow? ewakuacj? ludzi i mienia znajduj?cych si? w tych mieszkaniach. Na miejsce tego zdarzenia przyby? Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Obornikach st. kpt. Dariusz Szrama, Burmistrz Rogo?na Roman Szuberski wraz z Z-c? Renat? Tomaszewsk? oraz Kierownik GOPS w Rogo?nie wraz z pracownikami. Decyzj? prowadz?cych akcj? ratownicz?, pi?cioro mieszka?cw zosta?o przeniesionych do lokali zast?pczych, ktre zorganizowa?y W?adze Gminy Rogo?no. Najwi?cej bo 19 zdarze? mia?o miejsce 25 lipca kiedy to opady jeszcze nie ust?powa?y.Chcia?bym bardzo serdecznie podzi?kowa? wszystkim uczestnikom akcji za te ci??kie 5 dni, naszym druhnom za organizowanie pocz?stunkw i napoi regeneracyjnych oraz prowadzenie dog??bnej dokumentacji z poszczeglnych wyjazdw, W?adzom Gminy Rogo?no za to, ?e byli z nami i podejmowali wszelkie dzia?ania aby u?atwi? prac? stra?akom, a tak?e jednostkom OSP z terenu gminy Rogo?no.

Sporz?dzi?:
Naczelnik OSP Rogo?no
dh Sebastian Rabsch