facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj340
Wczoraj301
Tydzień340
Miesiąc3850
IP44.220.249.141
Zalogowani 0
Goście 8
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Wydarzenia Wydarzenia 27-02-2016 Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

27-02-2016 Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

W dniu 27.02.2016r. odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jednostki OSP Rogo?no. Na zebranie poza cz?onkami OSP przybyli rwnie? znamienici go?cie w osobach: cz?onek Zarz?du G?wnego ZOSP RP w Warszawie gen. Ryszard Kami?ski, Prezes Zarz?du Powiatowego ZOSP RP w Obornikach dh Krzysztof Tomaszewski, Komendant Powiatowy PSP w Obornikach st. bryg. S?awomir Zdrenka, Przew. Rady Miejskiej Rogo?na Henryk Janus, Burmistrz Rogo?na Roman Szuberski, Radny Rady Miejskiej Rogo?na Pawe? Wojciechowski, Komendant Komisariatu Policji w Rogo?nie asp.szt. Piotr Warnke. Zebranie otworzy? Prezes OSP Rogo?no dh Roman Ja?kowiak. Na Przewodnicz?cego Zebrania wybrano jednog?o?nie dh Feliksa Kaczmarka. Po odczytaniu sprawozda? i planw na rok 2016, przyst?piono do wyborw Zarz?du OSP, Komisji Rewizyjnej, Delegatw na Zjazd Miejsko-Gminny i kandydatw do Zarz?du Miejsko-Gminnego.

W g?osowaniu jawnym wybrano:

-ZARZ?D OSP ROGO?NO Prezes - dh Roman Ja?kowiak

V-ce Prezes - dh Marek Rozmiarek

Naczelnik - dh Sebastian Rabsch

Z-ca naczelnika - dh Tomasz Ruci?ski

Skarbnik - dh ?ukasz Krajniak

Sekretarz - dh Paulina So?tysiak

Gospodarz - dh ?ukasz Gracz

Cz?onek zarz?du - dh Pawe? Wasila

Cz?onek zarz?du - dh Tobiasz Felsmann

-KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicz?cy - dh Czes?aw Gruszka

Sekretarz - dh Krzysztof Pietruszczak

Cz?onek - dh Pawe? Felsmann

-Kandydaci do Zarz?du Miejsko-Gminnego

dh Roman Ja?kowiak, dh Sebastian Rabsch, dh Paulina So?tysiak dh Pawe? Wasila

-Delegaci na Zjazd Miejsko-Gminny

dh Monika Ja?kowiak, dh Oliwia Dubis, dh S?awomir Sawiak, dh Mateusz Kubiak, dh Marcin Kaniewski, dh Maciej Urban

Sporz?dzi?: Naczelnik OSP Rogo?no dh Sebastian Rabsch