facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj529
Wczoraj847
Tydzie?1376
Miesi?c6777
IP35.172.233.215
Zalogowani 0
Go?cie 7
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Szkolenia

W dniach 26 lutego 1 marca 2014r. w o?rodku szkolno wypoczynkowym ZOSP RP Stra?ak w Turawie woj. Opolskie, odby?o si? szkolenie dla osb zainteresowanych polsko niemieck? wymian? m?odzie?y. W spotkaniu wzi??o udzia? 38 cz?onkw OSP z wojewdztw: dolno?l?skiego, kujawsko pomorskiego, ma?opolskiego, opolskiego, ?l?skiego, warmi?sko mazurskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego. Uczestnicy poznali m.in. zasady ubiegania si? o dotacje ze ?rodkw Polsko Niemieckiej Wsp?pracy M?odzie?y (PNWM), nauczyli si? prawid?owo przygotowa? i realizowa? polsko niemieckie spotkania m?odzie?y, poznali metody integracji uczestnikw w r?nych fazach projektu, w tym animacj? j?zykow?. Zaj?cia mia?y charakter zarwno praktyczny jak i teoretyczny. Ich celem by?o zaprezentowanie atrakcyjnych form pracy z m?odzie?? przy minimalnym nak?adzie ?rodkw finansowych. Szkolenie zosta?o zorganizowane przez ZOSP RP przy wsparciu merytorycznym i finansowym Polsko Niemieckiej Wsp?pracy M?odzie?y. Z terenu powiatu obornickiego w szkoleniu udzia? wzi?li druhowie Solarski Mateusz i Szczurek Marek z jednostki OSP Ro?nowo oraz druhna Monika Ja?kowiak z OSP Rogo?no. Jednostki te posiadaj? ju? pewne do?wiadczenia w polsko niemieckiej wymianie stra?ackiej m?odzie?y oraz doros?ych.

Tekst: dh Marek Szczurek

Foto: dh Monika Ja?kowiak


?rd?o: KP PSP Oborniki