facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj108
Wczoraj203
Tydzie?947
Miesi?c311
IP35.173.48.53
Zalogowani 0
Go?cie 9
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Szkolenia

SZKOLENIE DRUHW OSP


Od 22 wrze?nia do 14 pa?dziernika 2012 r. na terenie Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Obornikach odbywa? si? kurs podstawowy stra?aka ratownika OSP. Prowadzony by? jednoetapowo dla druhw z powiatu obornickiego. Szkolenie mia?o na celu przekazanie umiej?tno?ci praktycznych w zakresie:
-obs?ugi sprz?tu ratowniczego i podr?cznego sprz?tu ga?niczego,
- rozwijania linii ga?niczych i zajmowania stanowisk ga?niczych,
- sprawiania drabin po?arniczych,
- pracy w aparatach oddechowych,
- znajomo?ci w ewakuacji ludzi, zwierz?t i mienia oraz zada? stra?akw w zast?pie.


14 pa?dziernika 2012 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Obornikach przeprowadzony zosta? egzamin z zakresu tego kursu przeprowadzony przez komisj?, ktr? wyznaczy? Wielkopolski Komendant Wojewdzki Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Poznaniu. Na czele komisji sta? Dowdca Jednostki Ratowniczej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Obornikach asp. sztab. Jacek Wawrzyniak. Egzamin sk?ada? si? z dwch etapw: pierwsza cz??? teoretyczna, w ktrej egzaminowani pokazali sw? wiedz?, uzyskan? na bazie swoich jednostek nauczaj?c si? metod? e-learningow?, drug? cz??? stanowi? egzamin praktyczny, w ktrym druhowie zademonstrowali posiadane umiej?tno?ci praktyczne, zdobyte podczas ?wicze? prowadzonych przez stra?akw z komendy. W egzaminie uczestniczy?o 64 druhw, ktrzy z wynikiem pozytywnym uko?czyli kurs.