facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj101
Wczoraj203
Tydzie?940
Miesi?c304
IP35.173.48.53
Zalogowani 0
Go?cie 9
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Szkolenia

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

25 listopada 2012 r. na terenie Jednostki Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Rogo?nie odby? si? egzamin z zakresu kursu ratownictwa technicznego dla druhw OSP z terenu powiatu obornickiego. Egzamin przeprowadzi?a

Więcej…

SZKOLENIE DRUHW OSP


Od 22 wrze?nia do 14 pa?dziernika 2012 r. na terenie Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Obornikach odbywa? si? kurs podstawowy stra?aka ratownika OSP. Prowadzony by? jednoetapowo dla druhw z powiatu obornickiego. Szkolenie mia?o na celu przekazanie umiej?tno?ci praktycznych w zakresie:
-obs?ugi sprz?tu ratowniczego i podr?cznego sprz?tu ga?niczego,
- rozwijania linii ga?niczych i zajmowania stanowisk ga?niczych,
- sprawiania drabin po?arniczych,
- pracy w aparatach oddechowych,
- znajomo?ci w ewakuacji ludzi, zwierz?t i mienia oraz zada? stra?akw w zast?pie.

Więcej…