facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj280
Wczoraj555
Tydzień3962
Miesiąc9841
IP3.227.240.72
Zalogowani 0
Goście 2
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Komunikaty / ogłoszenia Komunikaty/og?oszenia Tragiczny po?ar w Ryczywole

W dniu 13 stycznia br. w Ryczywole wybuch? jeden z najtragiczniejszych po?arw w wojewdztwie Wielkopolskim. Najprawdopodobniej tlenek w?gla poch?on?? ?ycie 5 osobowej rodziny(matka i 4 synw) w ci??kim stanie przebywa w szpitalu s?siad rodziny ktry ratowa? si? wyskakuj?c przez okno.
W dzia?aniach bra?o udzia? 7 zast?pw Stra?y Po?arnej oraz SLOp i SLRr z Komendantem Powiatowym PSP w Obornikach i jego zast?pc?, SLOp z KW PSP w Poznaniu, 5 zespo?w Ratownictwa Medycznego, 2 radiowozy Policji, Pogotowie Energetyczne.
Chcia?bym serdecznie podzi?kowa? stra?akom z jednostek z gminy Rogo?no( OSP Rogo?no 2 -zast?py i OSP Go?ciejewo) ktrzy brali udzia? w usuwaniu skutkw tego tragicznego zdarzenia oraz pozosta?ym jednostkom obecnym i dzia?aj?cym na miejscu zdarzenia z JRG Oborniki, OSP Ryczyw? i OSP Ludomy. Osobiste podzi?kowanie dla dh. ?ukasza za perfekcyjnie przeprowadzon? koordynacj? dzia?a? medycznych i dla pozosta?ych stra?akw ktrzy prywatnie udali si? na miejsce zdarzenia,aby wesprze? dzia?aj?ce ju? tam roty.
W dniu 14 stycznia Wjt Ryczywo?u og?osi?a na terenie gminy Ryczyw? dwudniow? ?a?ob? dla uczczenia pami?ci zmar?ej 5-cio osobowej rodziny.
Ostateczna przyczyna po?aru i ?mierci 5 osb jest ustalana przez Policj? pod nadzorem Prokuratora i bieg?ego s?dowego z zakresu po?arnictwa.

Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Rogo?nie
dh Sebastian Rabsch