facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj276
Wczoraj555
Tydzień3958
Miesiąc9837
IP3.227.240.72
Zalogowani 0
Goście 2
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Komunikaty / ogłoszenia marzec 2017 18-03-2017 OTWP

MIEJSKO-GMINNE ELIMINACJE OGLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY PO?ARNICZEJ

W dniu 18 marca 2017r w go?cinnych progach sali OSP Parkowo, odby?y si? Miejsko-Gminne eliminacje Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej gminy Rogo?no ,,M?odzie? Zapobiega Po?arom'' zorganizowane przez Zarz?d Oddzia?u Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Rogo?nie. Na starcie stan??o 46 uczestnikw w trzech kategoriach wiekowych. Nad prawid?owym przebiegiem konkursu czuwa?a Komisja w sk?adzie: Prezes Oddzia?u MG ZOSP RP w Rogo?nie dh Roman Ja?kowiak(Przewodnicz?cy Komisji), Komendant MG dh Sebastian Rabsch, m?. kpt. Jerzy Chmielewski(KP PSP Oborniki) oraz cz?onkowie Zarz?du MG, dh Dawid Miko?ajczak, dh Damian Grabicki, dh Monika Pietrek, dh Pawe? Wasila i dh Jaros?aw ??czak. W?rd go?ci zaproszonych by? fundator nagrd we wszystkich kategoriach wiekowych, Burmistrz Rogo?na Roman Szuberski. Po eliminacjach pisemnych wy?oniono finalistw, ktrzy odpowiadali na pytania ustne. Po zaci?tej rywalizacji klasyfikacja w poszczeglnych grupach wy?oni?a zwyci?zcw eliminacji Miejsko-Gminnych.

Kategoria Szk? Podstawowych:
1. Mateusz Przybylski - OSP Budziszewko
2. Maciej Kara? - SP Pru?ce
3. Maja Kami?ska - SP nr. 3 Rogo?no
4. Micha Krlczyk - SP Pru?ce
5. Wiktoria Ptaszy?ska - SP nr.3 Rogo?no

Kategoria Gimnazjum
1..Patrycja Koprowska - ZSZ Rogo?no
2. Zuzanna Rozmiarek - Gimnazjum im.Przemys?awa Rogo?no
3.Joanna Budzi?ska - Gimnazjum nr.1 Rogo?no
4. Marzena So?tys - Gimnazjum Parkowo
5. Jakub Grobelny - OSP Budziszewko

Kategoria Szk? Ponadgimnazjanych
1.Kacper Betka - OSP Rogo?no
2.Klaudia Rozmiarek - L.O. Rogo?no
3.Kinga Przybylska - OSP Budziszewko
4.Adrian Ja?kowiak - ZSZ Rogo?no
5.Mateusz Grybowicz - OSP Budziszewko

Poza wymienionymi finalistami do eliminacji Powiatowych ktre odb?d? si? 25 marca w Nowo?osko?cu awansowali: Julia Piechocka(OSP Rogo?no), Maja Cie?lik(ZSZ Rogo?no), Kajetan Kmak(Gimnazjum Parkowo), Wiktoria M?kosa(Gimnazjum Parkowo), Micha? Grabarczyk(ZSZ Rogo?no) i Adrian Meller(OSP Pru?ce).
Opiekunami uczestnikw konkursu byli: p.Marzena Dzia?o, dh Monika Ja?kowiak-Gracz, dh Oliwia Dubis, p. Dariusz Zawiski, p.Pawe? Kania, p.Hubert Kuszak,dh Dawid Twardecki, dh Damian Grabicki, p.Damian Przymusi?ski i p. Krzysztof Fudzi?ski.
Organizatorzy serdecznie dzi?kuj? Burmistrzowi Rogo?na p. Romanowi Szuberskiemu za ufundowanie nagrd dla 3 pierwszych miejsc w ka?dej kategorii i sfinansowanie pocz?stunku dla uczestnikw, Komendantowi PSP w Obornikach za upominki dla zwyci?zcw w ka?dej kategorii, opiekunom za przygotowanie uczestnikw do konkursu, druhom OSP Parkowo za przygotowanie sali do konkursu,dh Krzysztofowi Pietruszczakowi za przygotowanie dyplomw dla uczestnkw oraz sesje fotograficzn? i paniom z Parkowa za przygotowanie smacznego pocz?stunku i obs?ug? podczas trwania konkursu.
Wszystkim uczestnikom dzi?kujemy za dyscyplin? i pozyskanie du?ej wiedzy w zakresie po?arnictwa i ratownictwa w jednym, a zwyci?zcom skadamy gratulacje i ?yczymy powodzenia w konkursie na szczeblu Powiatowym!!!

Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Rogo?nie
dh Sebastian Rabsch