facebook

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki

Dzisiaj248
Wczoraj555
Tydzień3930
Miesiąc9809
IP3.227.240.72
Zalogowani 0
Goście 3
Zarejestrowani 3
Online
-
Start Komunikaty / ogłoszenia

Kontakt: naczelnik OSP dh Ireneusz Schilke telefon 660-684-098.

Konto bankowe: Ochotnicza Stra? Po?arna w Kiszewie

Nr konta: 27 9055 0003 0000 0001 4326 0001

W akcji pod kryptonimem POMOC JEDNOSTCE OSP KISZEWO po po?arze remizy bra?y udzia? jednostki OSP ROGO?NO, OSP GO?CIEJEWO (obie gmina Rogo?no), OSP OBRZYCKO, OSP PIOTROWO (obie gmina Obrzycko), OSP LIPA (gmina Ryczyw?), OSP RO?NOWO, OSP NOWO?OSKONIEC (gmina Oborniki) razem 50 osb z braci stra?ackiej. W imieniu wszystkich cz?onkw OSP Kiszewo sk?adam serdeczne podzi?kowanie wszystkim uczestnikom tej charytatywnej akcji za przybycie, pomoc i pe?ne zaanga?owanie podczas wsplnie sp?dzonego sobotniego do po?udnia na Kiszewskiej ziemi.


Wi?cej zdj?? wkrtce...

Sporz?dzi?: Z-ca naczelnika OSP Rogo?no dh Sebastian Rabsch

Zdj?cia: dh Tobiasz Felsmann

Straszny koszmar w dniu dzisiejszym tj. ok godz. 1:00 prze?yli stra?acy jednostki OSP Kiszewo( KSRG). W wyniku zwarcia instalacji elektrycznej dosz?o do po?aru ich macierzystej remizy.Prawdopodobnie w wyniku po?aru samoczynnie za??czy?a si? syrena poprzez DSP syrena alarmowa, ktra zbudzi?a miejscowych stra?akw. Przybyli na alarm stra?acy zauwa?yli k??by dymu wydobywaj?ce si? z wn?trza remizy. Natychmiast przyst?pili do wyprowadzenia wozw bojowych z gara?u i rozpocz?li akcj? ga?nicz? oraz powiadomili SK KP PSP w Obornikach. Dy?urny SK natychmiast zadysponowa? do zdarzenia zast?py GCBA 5/32 z JRG Oborniki i GLBA 0,2/4 z OSP B?blin. W wyniku po?aru sp?on??o zaplecze socjalne, mundury bojowe, pasy bojowe mundury MDP i KDP, telewizor, komputer oraz prawie doszcz?tnie sztandar jednostki. O jakiejkolwiek formie pomocy dla stra?akw z Kiszewa, ktra na pewno b?dzie niezb?dna, b?dziemy informowali na bie??co.

"Sami pomagali, teraz prosz? o pomoc"

Bez pomocy samorz?du i darczy?cw nie b?dziemy w stanie stan?? na nogi. Potrzebujemy sprz?tu bojowego, ubra?, ale te? farby czy tynki. Ka?da pomoc b?dzie dla nas niezwykle cenna - mwi Ireneusz Schilke Naczelnik jednostki.

Ci, ktrzy chc? pomc stra?akom, proszeni s? o kontakt z naczelnikiem OSP Kiszewo pod numerem tel.660 684 098.


Więcej artykułów…