9-07-2019 - pomoc ZRM/kolizja drogowa.

Zdarzenie 103,104/2019

10:49 wyjazd GBA 2,5/16 Rt na ulic? W. Szkoln? - pomoc ZRM.

18:31 wyjazd GBA 2,5/16 Rt na ulic? Garback? - kolizja drogowa.