02-01-2019 - zerwana linia energetyczna.

Zdarzenie 01/2019

9:01 wyjazd GCBA 6/40 na ulicę Towarową - zerwana linia energetyczna.