facebook
Start Akcje i Interwencje luty 2018 28-02-2018 - po?ar poddasza w budynku mieszkalnym.

28-02-2018 - po?ar poddasza w budynku mieszkalnym.

Zdarzenie 30/2018

0:41 wyjazd GCBA 6/40 i SCD 37 do miejscowo?ci Wiardunki gm. Ryczyw? - po?ar poddasza w budynku mieszkalnym.

Do SK KP PSP w Obornikach wp?yn??o zg?oszenie o po?arze poddasza w budynku mieszkalnym.

Zastana sytuacja: Po doje?dzie na miejsce i rozpoznaniu KDR stwierdzi?, ?e pal? si? drewniane elementy na zewn?trznej powierzchni dachu na powierzchni 2m2. Mieszka?cy opu?cili budynek przed przybyciem JOP, nikt nie wymaga? pomocy medycznej.

Podj?te dzia?ania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, podanie jednego pr?du wody w natarciu na pal?c? si? konstrukcj? dachu. Po ugaszeniu po?aru przyst?piono do wyci?cia nadpalonych elementw konstrukcyjnych, zdj?ciu lu?nych dachwek, a nast?pnie zabezpieczenie uszkodzonej cz??ci dachu plandek?. Poddasze zosta?o sprawdzone kamer? termowizyjn? (brak zagro?enia).