facebook
Start Akcje i Interwencje luty 2018 27-02-2018 - beton na drodze.

27-02-2018 - beton na drodze.

Zdarzenie 29/2018

18:11 wyjazd GBA 2,5/16 Rt i GLB 0,2/0,4 RtRw na ulic? Fabryczna, Pi?sudskiego, oraz do miejscowo?ci Ruda - beton na drodze.

Do SK KP PSP w Obornikach wp?yn??o zg?oszenie o rozsypanym gruzie na jezdni.

Zastana sytuacja: Po doje?dzie na miejsce i rozpoznaniu KDR stwierdzi?, ?e na DK 11 od miejscowo?ci Ruda do Rogo?na, ul. Ko?ciuszki rozsypany jest gruz na jednym pasie jezdni.

Podj?te dzia?ania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usuni?cie zalegaj?cego gruzu na jezdni.