facebook
Start Akcje i Interwencje luty 2018 26-02-2018 - otwarcie mieszkania.

26-02-2018 - otwarcie mieszkania.

Zdarzenie 28/2018

15:08 wyjazd GBA 2,5/16 Rt na ulic? Ko?ciuszki - otwarcie mieszkania.

Do SK KP PSP w Obornikach wp?yn??o zg?oszenie o pomocy Policji przy otwarciu mieszkania.

Zastana sytuacja: Po doje?dzie na miejsce i rozpoznaniu KDR stwierdzi?, ?e na miejscu jest Policja i prosi o otwarcie mieszkania, poniewa? w ?rodku jest osoba z ktr? nie ma kontaktu.

Podj?te dzia?ania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, otwarcie mieszkania, osoba w ?rodku nie wymaga?a pomocy medycznej (problemy ze s?uchem).