facebook
Start Akcje i Interwencje luty 2018 22-02-2018 - po?ar sadzy w kominie.

22-02-2018 - po?ar sadzy w kominie.

Zdarzenie 26/2018

18:21 wyjazd GCBA 6/40 i SCD 37 do miejscowo?ci Studzieniec - po?ar sadzy w kominie.

Do SK KP PSP w Obornikach wp?yn??o zg?oszenie o po?arze sadzy w kominie.

Zastana sytuacja: Po doje?dzie na miejsce i rozpoznaniu KDR stwierdzi?, ?e w budynku wielorodzinnym pal? si? sadza w kominie.

Podj?te dzia?ania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wygarni?cie ?aru z pieca oraz ugaszenie sadzy w kominie przy pomocy piasku.