facebook
Start Akcje i Interwencje luty 2018 21-02-2018 - miejscowe zagro?enie, podejrzenie zatruciem tlenkiem.

21-02-2018 - miejscowe zagro?enie, podejrzenie zatruciem tlenkiem.

Zdarzenie 24/2018

10:56 wyjazd GCBA 6/40 na ulic? Ko?ciuszki - miejscowe zagro?enie, podejrzenie zatruciem tlenkiem.

Do SK KP PSP w Obornikach wp?yn??o zg?oszenie o zatruciu tlenkiem w?gla.

Zastana sytuacja: Po doje?dzie na miejsce i rozpoznaniu KDR stwierdzi?, ?e na miejscu znajduje si? ZRM, ktry udziela pomocy osobie poszkodowanej.

Podj?te dzia?ania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, dokonanie pomiarw miernikiem wielogazowym w ca?ym budynku (brak zagro?enia). Osoba poszkodowana po przebadaniu zosta?a w miejscu wezwania.